Inspiration: Tackmejl

Ett mycket enkelt, men ofta förbisett, sätt att skriva någon glad är att helt enkelt svara andra. Skicka ett tack för något de gjort, bekräfta att du mottagit något, berätta …