Tanken med initiativet Skriv någon glad är att göra fler människor medvetna om hur lätt det är att göra någon annan glad, i det här fallet genom skrivna meddelanden.

Visst skulle man kunna ha som vision att det ska bli helt normalt att dagligen skriva något uppmuntrande eller omtänksamt i alla sorters situationer och relationer. Men då går samtidigt den överraskande och särskilt värdefulla effekten förlorad, väl? Eller är glädje ett så kraftfullt medel att det aldrig riktigt går att bli immun mot?

Nu behöver vi inte bekymra oss över konsekvenser av det slaget, eftersom det knappast lär hända. Det här initiativet må vara en droppe i havet, och det kan vi vara fullt medvetna om, men det har ändå en poäng. För varje enskilt exempel på när någon sprider lite extra glädje genom ett brev, vykort, chattmeddelande eller vad det nu kan vara, kan ju fortfarande göra en stor skillnad för en eller flera människor och deras inbördes relationer. Det ska inte underskattas.

Så låt oss helt enkelt ha som vision att vår och andras vardag (såväl som fest!) ska få bli både gladare och lite mer kärleksfull.