Mina berättelser.

Det kan vara:

  • brev
  • mejl
  • vykort
  • lapp i grannens postlåda
  • glad lapp apropå inget i trapphuset
  • flaskpost